Power:                                 0.15 W
ontvangen Hoek:                  40 graden
Voltage (VF):                        1.1-1.4 V (0.1 V elk bestand)
Wave lange (WD):                 940 nm
maximale power:                   70 mw
maximale forward:                 30 ma
maximale reverse voltage:      5 v;
maximale puls stroom piek:    75 ma;
lassen temperatuur/tijd:         260/acuities 5 S;
werkomgeving:                      -25 ~ 70°
opslag:                                  -25 ~ + 80°